Oferta

Kompleksowy program

W zakresie działalności firmy ‘Systemy Zarządzania’ prowadzę kompleksowy program wdrażania zapobiegawczego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska bazując się na doświadczeniach zdobytych w dużych międzynarodowych koncernach. W ramach programu, prowadzę szkolenia, doradztwo, seanse facylitacji oraz udostępniam niezbędne materiały.

W praktyce

Na samym początku dokonuję ustaleń z najwyższym kierownictwem, które narzędzia zostaną wdrożone do firmy. Następnie opracowujemy cały plan działania z określeniem poszczególnych etapów. Pragnę nadmienić, że cały program jest złożony i powinien być wykonany etapowo w dłuższym terminie.

Do roli najwyższego kierownictwa danej firmy należy dodatkowo:

 • 1

   

  Decyzja

  podjęcie oficjalnej decyzji o wdrożeniu do firmy całego systemu w celu stworzenia nowej, skutecznej kultury bezpieczeństwa

 • 2

  Informacja

  poinformowanie o powyższej decyzji wszystkich pracowników

   

  2

 • 3

   

  Zespół

  powołanie stałego zespołu roboczego, który będzie współpracował z firmą Systemy Bezpieczeństwa w trakcie całej fazy wdrożenia projektu

 • 4

  Koordynator

  powołanie koordynatora oraz grupy pracowników, nadzorujących działanie całego systemu po etapie implementacji

   

  4

 • 5

   

  Analiza

  analizowanie raportów dostarczanych przez firmę ‘Systemy Bezpieczeństwa’ po kolejnych etapach oraz podejmowanie bieżących decyzji

W tym samym czasie, firma ‘Systemy Bezpieczeństwa’ wykonuje następujące działania:

 • Cele

  przedstawienie, dla najwyższego kierownictwa firmy, prezentacji o celowości implementacji zapobiegawczego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska

 • Narzędzia

  zapoznanie kierownictwa z zakresem wprowadzanych narzędzi i dokonanie ich wyboru do późniejszego wdrożenia

 • Plan

  przygotowanie, z kierownictwem firmy, planu poszczególnych etapów realizacji projektu oraz terminów ich wykonania

 • Spotkania

  spotkania z roboczą grupą projektową w celu wypracowania odpowiednich formularzy roboczych specyficznych dla danej firmy

 • Szkolenia

  realizacja planu szkoleń, ustalonych wcześniej, dla kadry kierowniczej ( zwłaszcza dotyczących efektywnego zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie)

 • Doradztwo

  prowadzenia doradztwa na każdym etapie projektu

 • Raporty

  przygotowywanie i przedstawienia bieżących raportów mających na celu przedstawienie postępu projektu

 • Podsumowanie

  przygotowanie końcowego podsumowania realizacji całego projektu

Pragnę nadmienić, że firma Systemy Bezpieczeństwa,

oferuje również swoje usługi po zakończeniu całego projektu. Współpraca miałaby na celu dalsze doskonalenie wprowadzonego systemu.