Od czego zacząć?

Bezpieczeństwo pracy

Każda firma, która poważnie podchodzi do spraw bezpieczeństwa pracy, identyfikuje zagrożenia na stanowiskach pracy. Następnie wprowadza cały system osłon, który ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków. Jeżeli mimo to, u Państwa w firmie, wskaźnik wypadkowości pozostaje na nieakceptowalnym przez kierownictwo poziomie to aby to poprawić należałoby pomyśleć o wdrożeniu zapobiegawczego systemu BHP.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków ‘trzeba zarządzać ryzykiem w sposób ciągły’. Co to oznacza w praktyce?

Niedostrzeżone w porę lub zignorowane zagrożenie może doprowadzić w krótkim okresie do powstania wypadku. Czyli to co jest kluczowe w działalności przedsiębiorstwa to ciągła identyfikacja zagrożeń i skuteczna walka z nimi. Ten cel można osiągnąć tylko poprzez rzetelne zaangażowanie wszystkich pracowników, wliczając w nich kadrę zarządzającą oraz najwyższe kierownictwo.

Bezpieczeństwo nie może pozostać tylko systemem na papierze ale powinno być wspierane w sposób ciągły przez wszystkich. Praktyce oznacza to, że na bieżąco, pracownicy raportują formalnie o zauważonych zagrożeniach. Kierownictwo analizuje doniesienia i wprowadza rozwiązania. W ten sposób osiągamy ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa.

Aby osiągnąć powyższą sytuację musimy przygotować odpowiednie standardy kultury bezpiecznej firmy. Najważniejsze zadanie należy do najwyższego kierownictwa. W praktyce, to najwyższe kierownictwo podejmuje decyzję o wprowadzeniu nowego systemu i wydaje polecenie, które nakaże wszystkim pracownikom włączenie się do niego. Następnie, w firmie wypracować atmosferę promującą bezpieczne zachowania. Czyli należy pracować nad postawami i zachowaniami wszystkich pracowników. Tego typu efekt można osiągnąć poprzez wprowadzenie odpowiednich narzędzi. Na przykład:

  • obchodzenie tzw. ‘Dni Bezpieczeństwa’,
  • statystyka wypadków oraz jej komunikowanie wszystkim pracownikom,
  • wprowadzenie nagród za okrągłe rocznice dni bez wypadków,
  • wdrożenie metody dawania dobrego przykładu przez kierownictwo,
  • oparcie części premii motywacyjnej na wynikach osiąganych w dziedzinie bezpieczeństwa (karta realizacji zadań).

Zminimalizowanie ryzyka

Ale to co jest najważniejsze to wprowadzenie zasady zaufania pomiędzy pracownikami a kierownictwem. Pracownik musi wiedzieć, że nie będzie ukarany kiedy zauważy i zgłosi zagrożenie. Zagrożenie zostanie przeanalizowane przez odpowiednich pracowników w kontekście znalezienia przyczyny systemowej a nie osobowej. Następnie zostaną wprowadzone odpowiednie rozwiązania ochronne.

Tylko w ten sposób możemy zmieniać kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w sposób skuteczny i ciągły. Wprowadzając jednocześnie dodatkowe narzędzia (o których mowa w podpunkcie następnym) ciągłej identyfikacji i  analizy zagrożeń doprowadzimy do wydatnego obniżenia ilości wypadków.

Pragnę zaznaczyć, że praktycznie wszystkie międzynarodowe koncerny wprowadziły takie narzędzia w przeszłości. Wyniki są niezwykle zadawalające.