O Firmie

Zakres działalności

Firma ‘Systemy Zarządzania – Bogusław Stachurski’ kieruje ofertę do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których działalność odbywa się w środowisku przemysłowym, produkcyjnym, budowlanym lub pokrewnym.

Firmy te zatrudniają w procesie własnej działalności większą liczbę pracowników i chcą obniżyć wskaźnik wypadkowości oraz utrzymać ten wskaźnik na niskim poziomie.

Realizacja projektu

Usługa, realizowana na miejscu u klienta, polega na wprowadzeniu systemu rozwiązań mających na celu podniesienie praktycznej efektywności całego systemu BHP i Ochrony Środowiska. W praktyce mówimy o metodach ciągłego doskonalenia systemu.

Wprowadzane metody są powszechnie stosowane w międzynarodowych koncernach, które mogą poszczycić się  bardzo niskim poziomem wskaźnika wypadkowości.

Praktyka

Praktyka uczy, że sektor MŚP, w większości przypadków, nie posiada takich rozwiązań w swoich zakładach lub wprowadził je tylko fragmentarycznie. Jednakże, podstawowym kryterium do decyzji o wprowadzeniu całego systemu powinien być rzeczywisty wskaźnik wypadkowości i wola jego obniżenia.

Firma ‘Systemy Zarządzania’, poprzez zdobyte praktyczne umiejętności, jest w stanie dokonać transferu najlepszych praktyk z dużych koncernów do mniejszych firm.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobyte przez 30 lat  dwóch dużych międzynarodowych koncernach

– Shell Switzerland Raffinerie de Cressier oraz Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Nasza Oferta

W zakresie działalności firmy ‘Systemy Zarządzania’ prowadzę kompleksowy program wdrażania zapobiegawczego systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska bazując się na doświadczeniach zdobytych w dużych międzynarodowych koncernach.