O Ciągłym Doskonaleniu

Bezpieczna firma – czy to się opłaca?

W zarządzaniu BHP trzeba zwrócić uwagę na dwa powiązane ze sobą zagadnienia: zdrowie i życie człowieka oraz finanse firmy. Intuicja podpowiada, że obydwa aspekty są jednakowo ważne w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa.

Od czego zacząć?

Każda firma, która poważnie podchodzi do spraw bezpieczeństwa pracy, identyfikuje zagrożenia na stanowiskach pracy. Następnie wprowadza cały system osłon, który ma na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków.

Polecane narzędzia

Posiadanie wprowadzonego zapobiegawczego systemu zarządzaniem bezpieczeństwem i ochrony środowiska nakłada na daną firmę obowiązek utrzymania ciągłego procesu wykrywania zagrożeń, ich analizy oraz wdrażania odpowiednich zabezpieczeń

Oferujemy najlepsze praktyki z zachodnich korporacji

Praktyka uczy, że sektor MŚP, w większości przypadków, nie posiada takich rozwiązań w swoich zakładach lub wprowadził je tylko fragmentarycznie. Chcesz podnieść bezpieczeństwo w swojej firmie?