Doświadczenie

Prawie 30 lat doswiadczenia

Posiadamy 27 letnie doświadczenie w Zarządzaniu Systemami BHP w międzynarodowych korporacjach.

W szczególności

W szczególności w przemyśle petrochemicznym, który jest jednym z najbardziej zagrożonych wypadkami dziedzin przemysłu pod względem bezpieczeństwa, ponieważ zajmuje się obróbką paliw.

Bogusław Stachurski

27 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w zakresie Systemu Zarządzania BHP

Międzynarodowa firma produkująca gazy techniczne – ‘Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Zakładu, Członek Zarządu’.

Międzynarodowa firma produkująca gazy techniczne , światowy lider w dziedzinie produkcji i dystrybucji gazów technicznych. Środowisko produkcyjne również należy do jednego z najtrudniejszych w przemyśle. Na co dzień pracownicy zmagają się z niebezpieczeństwem płynącym z charakteru produkowanych gazów takich jak tlen, azot i argon.

 Produkcja przebiega w temperaturach kriogenicznych zbliżonych do -200 stopni Celcjusza. Istnieje równie realne niebezpieczeństwo eksplozji kolumn destylacyjnych spowodowane nagłym zapłonem metalu w atmosferze ciekłego tlenu.

Aby przeciwdziałać potencjalnym groźnym wypadkom, Grupa wprowadziła w swoich wytwórniach, zapobiegawcze systemy BHP.

Najważniejszą zasadą obowiązującą w wytwórniach jest: ‘bezpieczeństwo przede wszystkim’. Aby ta zasada nie była tylko pustym frazesem, wszyscy pracownicy muszą czynnie uczestniczyć w pielęgnowaniu reguł bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest ciągle szkolenie się kierownictwa firmy w dziedzinie BHP. Następnie kierownictwo wdraża wyuczone zasady i szkoli swoich podwładnych pracowników.

  • Jako Dyrektor Operacyjny odpowiadałem za całkowitą działalność w kilku zakładach produkcyjnych. Byłem również rozliczany za prowadzenie polityki bezpieczeństwa firmy w podległych mi wytwórniach gazów.
  • W praktyce, w wielu wytwórniach gazów kilkuletnie okresy bez wypadków były uznawane za całkowicie  normalną sytuację. W najlepszym zakładzie produkcyjnym, nigdy nie odnotowano wypadku przy pracy – czyli przez ponad 20 lat.

Międzynarodowa firma petrochemiczna – rafineria w Szwajcarii – (1990 – 2000) – Inżynier Procesu Produkcyjnego oraz Zastępca Pełnomocnika ds. BHP i Ochrony Środowiska

Przemysł petrochemiczny jest jednym z najbardziej zagrożonych wypadkami dziedzin przemysłu pod względem bezpieczeństwa, ponieważ zajmuje się obróbką paliw. W procesie produkcyjnym powstają również różne trujące substancje niebezpieczne dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

W latach 90tych Rafineria w Cressier (ok 220 pracowników) należała do najbardziej bezpiecznych rafinerii w całej Grupie Shell.

W momencie mojego odejścia w 2000 roku, w rafinerii świętowano wynik 6 lat bez wypadku.

Tak duży sukces brał się z faktu wdrożenia i bardzo rygorystycznego przestrzegania zapobiegawczego systemu BHP, który był opracowany przez Grupę Shell – w tamtych czasach światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle petrochemicznym.

  • Jako Inżynier Procesu Produkcyjnego, mając codzienny kontakt z grupą produkcyjną, mogłem praktykować wszystkie zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez Grupę Shell. W tym okresie byłem członkiem ochotniczej grupy interwencyjnej, która była powoływana do organizacji procesu ratowniczego w przypadkach pożaru, eksplozji, wypadków przy pracy itd. Grupa interwencyjna odbywała okresowe ćwiczenia praktyczne.
  • W ostatnich 3 latach pracy, pełniłem rolę Zastępcy Pełnomocnika ds. BHP i Ochrony Środowiska. W tym czasie zajmowałem się administracyjnie pielęgnacją zapobiegawczego systemu BHP. W tym okresie prowadziłem analizy zgłoszonych ‘Near Misses i, ‘Polowań na anomalie’.  W obszarze produkcji organizowałem audyty bezpieczeństwa stanowisk pracy. Jak facylitator przewodziłem analizom niewyjaśnionych zdarzeń metodą ‘analizy przyczyn podstawowych’.

Z dzisiejszej perspektywy uważam, że zdobyłem doświadczenie z ‘górnej półki’ w domenie BHP i Ochrony Środowiska.

Międzynarodowa firma petrochemiczna – rafineria w Szwajcarii (1990 – 2000)

 Inżynier Procesu Produkcyjnego oraz Zastępca Pełnomocnika ds. BHP i Ochrony Środowiska