Bezpieczna firma – czy to się opłaca?

Zarządzanie

27 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w zakresie Systemu Zarządzania BHP

W zarządzaniu BHP trzeba zwrócić uwagę na dwa powiązane ze sobą zagadnienia: zdrowie i życie człowieka oraz finanse firmy. Intuicja podpowiada, że obydwa aspekty są jednakowo ważne w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa.

Firma, w której pracuje się bezpiecznie, nie ponosi kosztów związanych z wypadkami przez to posiada lepsze wyniki ekonomiczne. Dużo wydaje na system poprawy bezpieczeństwa pracy, ponieważ jest to inwestycja w obniżenie kosztów związanych z obsługa wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Z kolei, pracownicy maja wyższe morale co przekłada się  na zwiększenie wydajności pracy. Firma ma większe szanse na przetrwanie na rynku i utrzymanie planowanego zatrudnienia.

Ile więc kosztują wypadki? Należy stwierdzić, że dużo więcej niż nam się w pierwszym momencie wydaje. Problem bierze się stąd, że koszty związane z wypadkami można podzielić na bezpośrednie i pośrednie.

Nakłady powiązane z obsługą urazów i chorób zawodowych to są koszty bezpośrednie. Nie popełniajmy błędu kwalifikując te właśnie koszty jako jedyne straty powiązane z wypadkami. Okazuje się, że koszty pośrednie wielokrotnie przewyższają te pierwsze. A oto przykładowa lista kosztów pośrednich (raport PIP 1997 rok):

 • zniszczone wyroby i materiały,
 • zniszczone budynki,
 • zniszczone maszyny i urządzenia,
 • koszty prawne,
 • awaryjne dostawy,
 • porządkowanie zakładu,
 • opóźnienia w produkcji,
 • nadgodziny i zastępstwa,
 • czas na badanie wypadku,
 • czas kierownictwa,
 • czas prac biurowych,
 • pożary,
 • utrata wiedzy,
 • utrata doświadczenia.

Według tegoż raportu PIP z 1997 roku, koszty pośrednie przewyższają aż 7 krotnie koszty bezpośrednie! Z kolei brytyjski raport HSE z 1993 roku jest jeszcze bardziej alarmujący i mówi nawet o 36 krotnym przewyższeniu.