OFERUJEMY

Kompleksowy program wdrażania zapobiegawczego
systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska

Identyfikacja zagrożeń musi być procesem ciągłym

W każdej firmie zaczynamy od identyfikowania zagrożenia na stanowiskach pracy

Bezpieczna firma – czy to się opłaca?

W zarządzaniu BHP trzeba zwrócić uwagę na dwa powiązane ze sobą zagadnienia: zdrowie i życie człowieka oraz finanse firmy

Polecane narzędzia

Celem jest podnoszenie świadomości pracowników i jednocześnie jakości infrastruktury w miejscu pracy

Zakres działalności

Firma ‘Systemy Zarządzania – Bogusław Stachurski’  kieruje ofertę do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
których działalność odbywa się w środowisku przemysłowym, produkcyjnym, budowlanym lub pokrewnym

Umów się na konsultacje

Usługa, realizowana na miejscu u klienta, polega na wprowadzeniu systemu rozwiązań mających na celu podniesienie praktycznej efektywności całego systemu BHP i Ochrony Środowiska.

Obniżenie wskaźnika wypadkowości

Firmy te zatrudniają w procesie własnej działalności większą liczbę pracowników i chcą obniżyć wskaźnik wypadkowości oraz utrzymać ten wskaźnik na niskim poziomie

Udoskonalenie systemu

Wprowadzane metody są powszechnie stosowane w międzynarodowych koncernach, które mogą poszczycić się  bardzo niskim poziomem wskaźnika wypadkowości.

Co dalej?

Na samym początku dokonuję ustaleń z najwyższym kierownictwem, które narzędzia zostaną wdrożone do firmy. W ramach programu, prowadzę szkolenia, doradztwo, seanse facylitacji oraz udostępniam niezbędne materiały.

Następnie opracowujemy cały plan działania z określeniem poszczególnych etapów. Pragnę nadmienić, że cały program jest złożony i powinien być wykonany etapowo w dłuższym terminie.

Bezpieczeństwo w pracy

Firma, w której pracuje się bezpiecznie, nie ponosi kosztów związanych z wypadkami przez to posiada lepsze wyniki ekonomiczne.

Dużo wydaje na system poprawy bezpieczeństwa pracy, ponieważ jest to inwestycja w obniżenie kosztów związanych z obsługa wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Z kolei, pracownicy maja wyższe morale co przekłada się  na zwiększenie wydajności pracy. Firma ma większe szanse na przetrwanie na rynku i utrzymanie planowanego zatrudnienia.

Oferujemy najlepsze praktyki z zachodnich korporacji

Praktyka uczy, że sektor MŚP, w większości przypadków, nie posiada takich rozwiązań w swoich zakładach lub wprowadził je tylko fragmentarycznie. Chcesz podnieść bezpieczeństwo w swojej firmie?

Oferta skierowana jest do sektora

 Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
których działalność odbywa się w środowisku

Przemysł

Produkcja

Budownictwo